papieren veulens

 

In Papieren veulens zoekt Hanneke van Eijken in een heldere, zintuiglijke stijl de grenzen van steden op, ze bouwt huizen en verkent schaduwkamers. Ze aait straathonden en fantasievogels, volgt bewoners achter muren van glas en steen.
In sterke zinnen schept ze een wereld waar alles mogelijk is. Zwijgend dragen ballonverkopers een lucht vol roze beren, antilopen schieten langs ramen. Nieuwe gronden worden zorgvuldig gemeten. Papieren veulens is klankrijk, muzikaal en licht van toon, maar schuwt nachtdieren niet. De zinnen uit dit debuut blijven als drafpassen nog lang nadansen.

Nominatie C. Buddingh prijs 2014, uit het juryrapport: "Papieren veulens is een rijk debuut dat een overtuigend geheel vormt. Van Eijkens poëzie kenmerkt zich door de heldere taal en de zuiverheid in syntaxis, waarmee zij knap volle beelden weet te construeren."

Recensie Het Parool (****): 'De bundel van Van Eijken bevat zo veel parels van gedichten met fijne zinnetjes als: kom naast me liggen/ vandaag fluistert het gras/ mooie dingen in mijn wang.' - Dieuwertje Mertens, volledige recensie Het Parool

Recensie Trouw:  ''Waarom doen vrouwen het zo goed in de poëzie? Waarschijnlijk omdat ze zulke zelfverzekerde poëzie schrijven. Omdat ze zich niks aantrekken van modes. Onlangs verscheen opnieuw een interessant poëziedebuut: 'Papieren veulens' van Hanneke van Eijken. Zij schept daarin - de titel verraadt het al - een breekbare wereld, met huizen van papier-maché, dieren van gevouwen papier en geheime straten 'ingesloten tussen de oude bajes en de stilte/ van twee begraafplaatsen.' [...] Helder geeft Van Eijken vorm aan wat zich niet kennen laat maar wel alom aanwezig is. Aan gevaar op kousevoeten.' – Janita Monna, volledige recensie in Trouw

Recensie Volkskrant: 'De bundel is minutieus gecomponeerd, als een voortdurend inzoomen.' Papieren veulens bevat 'vederlichte, bijna dansante regels vol pregnante beelden'. - Erik Menkveld, volledige recensie in De Volkskrant

Recensie Literair Nederland: ‘Schitterend opgebouwde bundel. (…) elk gedicht laat zien hoe graag Van Eijken bezig is met taal.' volledige recensie Literair Nederland

Recensie NRC Handelsblad:  ‘Poëziedebuut van Van Eijken is speels en dreigend. (…) genoeg gedichten in dit debuut die nieuwsgierig maken naar een vervolg.’ – Guus Middag, volledige recensie NRC Handelsblad

Het Parool:  Papieren veulens: een van de beste boeken van 2013, artikel Parool

Ons Erfdeel: Bespreking Papieren Veulens

Te verkrijgen in de betere boekhandel of op bol.com

Contact met Hanneke van Eijken
Biografie van Hanneke van Eijken